DENKEN in mogelijkheden

Dok38 is een afgeleide van een scheepsdok. Daar waar schepen worden onderhouden, verbeterd en klaargemaakt voor het te water gaan, daar biedt Dok38 jongeren de handvaten die nodig zijn om een plek in de maatschappij te verwerven. Zij biedt jongeren met autisme of een aanverwante stoornis individuele begeleiding, kennis en kunde voor een goede basis om weer aan de slag te gaan.

Dok38 is opgericht door Gert Hubers, een van origine gedragstrainer die vooral ambulant zijn werk deed. Veelal in penitentiaire inrichtingen, jeugdinrichtingen en cluster 4 scholen. Door zijn coördinerende rol om thuiszittende autistische jongeren in het noorden van Nederland onderwijs aan te bieden, heeft hij de stap naar Dok38 gemaakt. “Het onderwijs van nu is ‘passend’, maar nog niet toe aan alle jongeren die nog steeds thuiszitten. Met Dok38 wil ik zoveel mogelijk jongeren de kans geven op een toekomst”.

Wat doen wij voor wie?

Dok38 is een zorgorganisatie voor een bijzondere en specifieke doelgroep. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 20 jaar, die thuis zitten en niet naar school gaan of werken. Jongeren met autisme of een aanverwante stoornis, waar geen goede en gerichte begeleiding voor is gevonden.

Dok38 is er voor hen. Door het aanbieden van één op één begeleiding krijgen deze jongeren weer een kans op een toekomst. Ze krijgen de mogelijkheid een diploma te behalen, angsten te overwinnen, leren om te gaan met diagnoses en een eigen plek te veroveren in de maatschappij.

Door de transparante en open communicatie, de korte lijnen en lage kosten staat Dok38 garant voor een eerlijke samenwerking. Vraagt een situatie voor een speciale aanpak, dan gaan wij op zoek buiten onze eigen organisatie. Wij durven samen te werken en nieuwe contacten aan te boren en daar waar nodig uiteraard door te verwijzen.

De thuiszitters, die in het passend voortgezet onderwijs geen plek heeft kunnen vinden, wordt individueel begeleid vanuit de eigen woonsituatie. De begeleiding is gericht op het sociale en emotionele vlak, gecombineerd met onderwijsaspecten. Voor elke jongere wordt een persoonlijk traject ingezet.

De ambulante begeleiding heeft plaats in de eigen woonsituatie.
Vanuit deze één op één begeleiding wordt gekeken of en wanneer de jongere toe is aan de volgende stap.
Dit is een oefenlocatie van Dok38. Een veilige leerplek in een kleine 
groep, waar hij of zij samen met de ambulant begeleider naar toe kan gaan. Een mooie tussenstap naar het passend onderwijs.

Dit aanbod geldt eveneens voor jongeren die een mbo opleiding volgen, of een uitkering ontvangen.
Voor jongeren die in aanmerking komen voor het begeleid wonen hebben wij een mooie plek in het oosten van het land. Dok38 zet in op zelfstandigheid en zelfredzaamheid en faciliteert daar waar nodig.